70

news_slouceni-768x430

Nové krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2.11.2020 do 20.11.2020

Opatření omezení provozu školy od 2.11.2020

Základní škola
Provoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání. Výuka bude probíhat distančním způsobem.

Praktická škola dvouletá
Omezen provoz, zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Výuka vedena distančním způsobem.

Odborná škola a Střední průmyslová škola
Teoretická i praktická výuka nadále probíhá distančním způsobem. Platí zákaz žáků ve škole. 

Internát, družina nejsou v provozu.

Připomínáme, že novelou Školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné.

Přihlášení do systému