70

foto 1_11zon

Ohlédnutí za Maturitním plesem průmyslovky

V pátek 9. února 2024 proběhl Maturitní ples průmyslovky. Byl skvělý. Díky všem maturantům a žákům třetího ročníku učňovských oborů, kteří se na jeho přípravě podíleli a připravili pro všechny skvělý zážitek, poděkování patří také všem učitelům.

Přípravy začaly už na začátku října 2023. Žáci si sami navrhli plakát, vstupenky a také výzdobu sálu. V den konání plesu probíhaly už od rána v novoměstské sokolovně doslova manévry. Nejenom generálka nástupu
a šerpování, ale také zkouška tanečních vystoupení čtvrťáků a končících třeťáků. Současně s tím bylo nutné realizovat představy o výzdobě. Tady přišli na pomoc žáci nižších ročníků.

V 18 hodin se krásně vyzdobená sokolovna otevřela a vítala své hosty. S maturanty dorazili i jejich pyšní, ale
i dojatí rodiče, babičky, dědečkové a další příbuzní. Samozřejmě to platí i pro třeťáky. V patách jim byla doslova horda kamarádů. Většina učitelů se podílela na organizaci večera. Slavnostní zahájení proběhlo v 19 hodin. Svůj proslov pronesla paní ředitelka a tu na pódiu vystřídali maturanti, aby také pozdravili všechny v sále. Po té měl krátké vystoupení zpěvák Milan Devinne a vše už bylo připraveno pro ty nejdůležitější okamžiky celého plesu. Do sálu doslova vpluli krásní mladí lidé, chlapci v oblecích, dívky jako princezny v plesových šatech. Začalo šerpování. A nebyli by to žáci středoškoláci, kdyby svůj slavnostní okamžik na červeném koberci nedoplnili různými zábavnými tanečky na své oblíbené písničky. Třídní učitelé se ujali své role a každý dostal svou šerpu, pak přípitek, společné focení. A už mohla vypuknout ta pravá studentská zábava na tanečním parketě, připojili se rodiče, kamarádi, učitelé. Žáci si ještě připravili půlnoční překvapení, což bylo společné vystoupení čtvrťáků a třeťáků, a pak vypukla vřava. Ptáte se proč? Byla půlnoc, a to je čas pro zašlapávání šerp! Kdo tento rituál neprovede dost důkladně, tak neodmaturuje!

Po půlnoci se začala atmosféra uklidňovat a Maturitní ples 2024 se pomalu stával minulostí a krásnou vzpomínkou. Hodně štěstí nejen u maturity a závěrečných zkoušek!

Mgr. Eva Cohornová

Přihlášení do systému