70

index_SPS-768x500-1-2

Organizace nástupu žáků do školy

Vážení žáci a rodiče,

prázdniny se chýlí ke konci a do nového školního roku zbývá pár dní.

Dne 1. září 2021 školní rok 2021/2022 zahájíme. Organizaci prvního dne přizpůsobujeme současné situaci a držíme se pokynů MŠMT.

Pro žáky 2. – 4. ročníku bude škola otevřena od 7:30 do 7:45. Při vstupu do budovy školy použijte dezinfekční přípravek na ruce, nepřezouvejte se a pokračujte rovnou do třídy. Ve třídě si pod dohledem učitele provedete test. A pak už to znáte – třídnická hodina, školní řád, bezpečnostní listy a v deset domů.

Žáci 1. ročníku spolu s rodiči budou čekat před budovou školy. Tam si pro vás v 7:50 přijde váš třídní učitel, nebo učitelka. Při vstupu do budovy školy použijte dezinfekční přípravek na ruce, nebudete se přezouvat a budete rovnou pokračovat do třídy. Ve třídě si pod dohledem učitele provedete test. A co vás poté čeká? Během třídnických hodin se seznámíte s prostorami a chodem školy, průběhem teoretické i praktické výuky a vaši rodiče vyplní a podepíší potřebné dokumenty. V 11 hodin váš první den ve škole skončí a čeká vás cesta domů, nebo na internát. Přečtěte si, prosím, znovu zvací dopis, který jste od nás obdrželi, abyste si připomněli, co si máte vzít s sebou na první školní den. Budete rádi, že jste připraveni.

Všichni žáci i rodiče budou mít při pohybu po budově řádně nasazený respirátor (zakrytá ústa, nos). Rodiče žáků prvních ročníků si ponechají nasazený respirátor i ve třídě.

Všichni žáci budou testováni 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021, a to po příchodu do školy. O dalším testování rozhodne vláda po zhodnocení výsledků testování ze začátku září.

V případě, že se žák nebude testovat, musí mít nasazený respirátor po celou dobu pobytu ve škole, a to včetně výuky. Pokud odmítne žák i toto, nemůže se prezenčního vzdělávání účastnit. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

Testování se neúčastní:

  • žáci, kteří onemocnění COVID prodělali v posledních 180 dnech a doloží potvrzení s datem prvního pozitivního testu,
  • žáci, kteří předloží výsledek o provedení negativního testu, který nesmí být starší než 48 hodin (antigenní test) nebo 7 dní (PCR test),
  • žáci, kterým byla již podána 2. dávka očkování proti onemocnění COVID a uplynulo od její aplikace minimálně 14 dní (žák předloží certifikát o očkování).

Testování žáků bude probíhat ve třídách, kde probíhá výuka, u praktického vyučování ve dnech 6. 9. a 9. 9. v místě praktického vyučování. Žáci se řídí pokyny a doporučeními pedagogů.

Testování probíhá samoodběrem.

Škola bude provádět testování antigenními testy dodanými MŠMT – na níže uvedeném odkazu jsou ke zhlédnutí instruktážní videa.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Výsledek testu žák nahlásí vyučujícímu, test hodí do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuje si ruce.

Výsledek je negativní – na místě v učebně si žák může odložit respirátor a pokračuje ve výuce s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).

Výsledek je pozitivní – zletilý žák odchází domů a informuje praktického lékaře, který mu vydá žádanku na PCR test. Nezletilý žák vyčká v izolační místnosti na zákonného zástupce. Pozitivnímu žákovi vydá škola potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Žák, který dorazí do výuky později, nebo až další den, bude otestován dodatečně učitelem při konkrétní vyučovací hodině.

Manuál k provozu škol a testování žáků:

www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.

A teď už jen zbývá vykročit ve středu ráno do školy tou správnou nohou!!!

Naděžda Bínová, zástupkyně ředitelky školy

Přihlášení do systému