70

news_slouceni-768x430

Provoz školy od 25. listopadu 2020

Povolena osobní přítomnost žáků:

  • žáků závěrečných ročníků střední školy
  • žáků základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků Praktické školy dvouleté
  • všech žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě, maximálně ve skupině 20 žáků

(praktické vyučování se uskutečňuje ve škole, a školském zařízení nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Některá praktická vyučování nebudou dočasně realizována, pokud to pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují)

Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky, zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

U všech žáků (i vzdělávaných distančně) jsou umožněny prezenční individuální konzultace, vždy 1 žák/ 1 pedagogický pracovník. 

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti.

Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci a zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace.

Provoz, školního ubytovacího zařízení je poskytováno žákům, kteří mají prezenční výuku.

Přihlášení do systému