70

foto-RZ-1-1

Ročníkové zkoušky

“Tak – a mám to za sebou!”

To si určitě řekli žáci třetích ročníků učebních oborů, kteří ve dnech 5. 1. – 13. 1. 2022 konali ročníkové zkoušky. Ty mají za úkol jak shrnout učivo dosavadního studia, tak i umožnit žákům zažít si podmínky, za kterých pak v červnu budou probíhat zkoušky závěrečné, a připravit je na ně.

Žáci vykonali ročníkovou zkoušku písemnou, ústní i praktickou a měli tak možnost prokázat své znalosti a dovednosti (a někteří neprokázali?), zabojovat s nervozitou, zažít si pocit, když se daří či nedaří. 

Učitelé získali zpětnou vazbu jak v oblasti teoretického vyučování, tak v oblasti odborného výcviku.

Vám,  žákům končících třetích ročníků přejeme, aby vám tato zkušenost byla prospěšná a věřte, že pokud  včas dodáte svou píli a úsilí, tak to dáte!!!

Kolektiv  učitelů

Přihlášení do systému