70

IMG-5213 (1)

Škola hrou aneb závody robotů

Jak si lze také ověřit, že žáci probrané učivo zvládli?

Jednoduše.

Uspořádejte závody robotů.

Jak na to, popisuje studentka třetího ročníku maturitního oboru Informační technologie Káťa Cohlová: „Pan učitel Roleček s námi probral zadání a my jsme začali pracovat. Rozdělili jsme se do tří týmů. Každý tým měl za úkol sestrojit svého robota z LEGO Mindstorms, což je řada programovatelných robotických stavebnic vyráběných firmou Lego, které má škola k dispozici. Naše práce trvala dva týdny. Celková montáž robotů nás velmi bavila, měli jsme volnou ruku a náš robot mohl vypadat, jak jsme chtěli, ale musel současně splňovat zadání, které jsme na začátku obdrželi. Roboty jsme museli několikrát složit a rozložit, aby nám správně fungovaly. Netěžší bylo robota naprogramovat tak, aby se pohyboval na dráze, jejíž parametry byly dány předem. Teprve, když jsme tohle všechno zvládli, došlo i na samotné závodění, na to jsme se těšili nejvíc. Závody byly napínavé až do konce. Pan učitel také naši snahu ohodnotil známkou.“

Už víte, jak vypadá škola hrou na začátku 21. století?

Přihlášení do systému