70

Titulní foto

Sportovně turistický kurz 2022

Sportovně turistický kurz třetích ročníků se uskutečnil 18. – 23. září 2022 na Pastvinách, kterého
se zúčastnilo 24 studentů a 3 instruktoři. Byli jsme ubytováni v rekreačním středisku Bublačka.

I když nám počasí vůbec nepřálo, podařilo se nám díky drobným přeskupením jednotlivých aktivit splnit plán STK bezezbytku. Studenti v pracovních skupinách absolvovali půldenní zaměstnání, která byla zaměřena
na topografii, pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, vodácký výcvik, cyklistiku, jízdu na kánoích, střelbu ze vzduchovky, turistiku a sportovní hry.

Za zmínku stojí závod hlídek. Po několika letech mělo klání opět výbornou úroveň a všichni ti, kteří absolvovali náročnou trať, zaslouží velkou pochvalu. Vždyť i poslední hlídka by se v minulém roce umístila
na bronzovém stupínku pro vítěze. Důležité je i to, že žáci museli v průběhu kurzu spolupracovat a k úspěchu při soutěžích vedlo i chování fair play. Příjemným překvapení bylo pro instruktory zjištění, že i po aktivitách během dne, se chtěli téměř všichni zapojit do dalších aktivit jako jsou šipky, stolní tenis či společenské hry. Ani špatné počasí nám nezkazilo dobrou náladu a domů jsme se vraceli se spoustou zážitků. Řada studentů
by si ráda zopakovala STK i v příštím školním roce…

Přihlášení do systému