70

index_SPS-768x500-1-2

SPŠ – začátek nového školního roku

Je za námi září nového školního roku, měsíc veskrze nabitý událostmi. Tradičně jsme 1. září přivítali žáky naší školy, žáci prvního ročníku přišli i se svými rodiči, takže průmyslovka po dvou měsících klidu ožila ve všech svých prostorách. A nejen průmyslovka, ale i Oborná škola a Základní škola, s kterými průmyslovka tvoří souškolí.

Do lavic se tak vrátili ajťáci, strojaři, programátoři, obráběči, strojní a jemní mechanici, karosáři a kadeřnice. Poprvé v našich lavicích zasedlo i osmdesát prváků. Ty čekal na počátku studia na naší škole seznamovací pobyt, a to proto, abychom jim usnadnili přechod ze základní školy na školu střední. Mottem celého programu bylo Bezpečné klima ve třídě. Program byl zaměřen na vzájemnou spolupráci, toleranci, ohleduplnost a vytvoření přátelské atmosféry ve třídě. Letos jsme opět zavítali do Sněžného na chatu Horalku.

Žáci třetího ročníku se zúčastnili sportovně turistického kurzu na Pastvinách.

Hned od začátku měsíce se rozběhla výuka, žáci čtvrtého ročníku maturitních oborů absolvovali odbornou praxi ve spolupracujících firmách, třeťáky tato praxe čeká v říjnu.

K naší nemalé radosti finišuje rekonstrukce budovy, která tak získala nová okna, byla kompletně zateplena a oblečena do nové fasády, modernizace probíhá také v interiéru.

Pokud vás zajímá, co je na průmyslovce nového, podívejte se na naše webové stránky https://sps.skolynome.cz/ nebo nás můžete navštívit při Dnech otevřených dveří 11. a 12. listopadu 2022 a 27. ledna 2023. Případně si domluvite návštěvu školy na emailu nadezda.binova@skolynome.cz.

Aristoteles už ve čtvrtém století před naším letopočtem pochopil, že rozum bez srdce není k ničemu: „Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“

Mgr. Eva Cohornová

Přihlášení do systému