70

index_SPS-768x500

Změna podoby maturitní zkoušky

Dne 29. 1. 2021 vydalo MŠMT ČR opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2020/2021. Zároveň je zveřejněn Maturitní kalendář 2021. Všechny informace a podrobnosti ke změnám a odkazy na oficiální dokumenty naleznete v odkaze Pro žáky – Maturitní zkoušky.

Přihlášení do systému